กำแพงเพชร
Black Canyon Coffee (ตลาด อตก.)
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร กำแพงเพชร 10900
Tel: 02 618 2549
Latitude : 13.8019
Longitude : 100.54993
Map | ดูแผนที่