ขอนแก่น
Black Canyon เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
99 ถ.ศรีจันทร์  ต.ในเมือง  อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
Latitude : 16.43309
Longitude : 102.82619
Map | ดูแผนที่
Black Canyon แฟรี่ พลาซา ขอนแก่น
69/9 ถ.กลางเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
Latitude : 16.42289
Longitude : 102.8345
Map | ดูแผนที่
Black Canyon รพ. กรุงเทพ ขอนแก่น
ชั้น G รพ.กรุงเทพ-ขอนแก่น ต.ในเมือง  อ.เมือง ขอนแก่น 
Latitude : 16.442
Longitude : 102.81935
Map | ดูแผนที่
Black Canyon รพ. ศรีนครินทร์ ขอนแก่น
123 ม.16 ต.ในเมือง  อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น  40000
Latitude : 16.46722
Longitude : 102.82975
Map | ดูแผนที่
Black Canyon สนามบิน ขอนแก่น Dom จุดนอก
อาคารภายในห้องผู้โดยสารขาออก ชั้น 2 เลขที่ 68/24  ต.บ้านเป็ด  อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 
Latitude : 16.46703
Longitude : 102.78189
Map | ดูแผนที่
Black Canyon สนามบิน ขอนแก่น Dom จุดใน
อาคารภายนอกห้องผู้โดยสารขาออก ชั้น 2 เลขที่ 68/24  ต.บ้านเป็ด  อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 
Latitude : 16.46703
Longitude : 102.78189
Map | ดูแผนที่
Black Canyon มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น
ห้อง 101 The Cola caf? ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ  ในเมือง   เมือง ขอนแก่น 40002
Map | ดูแผนที่