ฉะเชิงเทรา
Black Canyon Coffee (Motorway 1)
45/26 ม.7 ต.เขาดิน  อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา 
Latitude : 13.13671
Longitude : 100.98479
Map | ดูแผนที่
Black Canyon Coffee (Motorway 2)
45/44-45 ม.7 ต.เขาดิน  อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130
Latitude : 13.55221
Longitude : 100.95714
Map | ดูแผนที่
Black Canyon Coffee (PTTRM ฉะเชิงเทรา 304 ขาเข้า)
55 ม.10  ต.เขาหินซ้อน  อ.พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120
Latitude : 13.77108
Longitude : 101.52285
Map | ดูแผนที่
Black Canyon Coffee (PTTRM ฉะเชิงเทรา 304 ขาออก)
871 ม.2  ต.เขาหินซ้อน  อ.พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120
Latitude : 13.75218
Longitude : 101.49608
Map | ดูแผนที่