สมุทรสงคราม
Black Canyon Coffee (PTT จิตต์ชัยการปิโตรเลียม)
1/5 ม.10  ต.บางขันแตก  อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000
Latitude : 13.41349
Longitude : 100.01232
Map | ดูแผนที่