รู้ยัง !!! ร้านแบล็คแคนยอนช่วยประหยัดภาษีได้


Posted by Admin | 10/11/2017"ช้อปช่วยชาติ" แบล็คแคนยอนสามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีได้ ตั้งแต่วันที่ เริ่ม 11 พ.ย.-3 ธ.ค. 2560 รวม 23 วัน เฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) เงื่อนไข 1.หักลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท 2.เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด


  •