ร้าน Black Canyon เดินหน้าลุยเปิดสาขาใหม่ ณ รพ. สงขลานครินทร์


Posted by Admin | 18/12/2017หน้าอาคารศรีเวชวัฒน์ (คณะแพทยศาสตร์) ฉลองเปิดสาขาใหม่เพื่อชาวหาดใหญ่และจังหวัดข้างเคียง “แบล็คแคนยอน” บริการความอร่อยอย่างครบครัน


  •     
  •     
  •     
  •     

  •     
  •     
  •