ร้านแบล็คแคนยอนโฉมใหม่ เปิดให้บริการความอร่อยแล้ว ณ ปตท. จิฟฟี่ บายพาส4 (ชลบุรี ขาเข้ากรุงเทพฯ)


Posted by Admin | 22/11/2017ร้านแบล็คแคนยอนโฉมใหม่ ฉลองเปิดสาขาใหม่เพื่อชาวชลบุรีและจังหวัดข้างเคียง เปิดให้บริการความอร่อยแล้ว ณ ปตท. จิฟฟี่ บายพาส4 (ชลบุรี ขาเข้ากรุงเทพฯ) “แบล็คแคนยอน” บริการความอร่อยอย่างครบครัน A Taste of Paradise Available on Earth.


  •     
  •     
  •     
  •     

  •