เปิดให้บริการ สาขา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ)


Posted by Admin | 18/01/2018แบล็คแคนยอน สาขา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ) เปิดให้บริการเครื่องดื่มคุณภาพและอาหารหลากหลายเมนูอร่อย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


  •     
  •     
  •     
  •     

  •     
  •     
  •     
  •